Samorządy

 •  

  Gmina

  Słupca

  Gmina położona jest we wschodniej części woj. wielkopolskiego, w całości w dorzeczu rzeki Warty, w zlewni rzeki Meszny. Od wschodu, południa i północy gmina otacza miasto Słupcę. Powierzchnia gminy wynosi 14.493 ha, w tym użytki rolne zajmują 11.477 ha, a tereny leśne i zadrzewione - tylko 676 ha. Na uwagę zasługuje duża powierzchnia wód - 460 ha.
  Ogromną większość, bo aż 85,6% powierzchni gminy stanowią tereny będące własnością osób fizycznych. Do Skarbu Państwa należy 13,2% gruntów.

  ODWIEDŹ NAS
 •  

  Gmina

  Strzałkowo

  Strzałkowo znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta i gminy Słupca .Najstarsze wzmianki o istnieniu miejscowości sięgają 1136 roku .Kiedy w 1815 roku na wschód od Strzałkowa wytyczono granicę rosyjsko-niemiecką, wieś w której znajdowało się przejście graniczne zaczęła się szybko rozwijać.
  Położone przy ruchliwej drodze Poznań- Konin Strzałkowo stwarza wrażenie niewielkiego , zadbanego miasteczka i pełni funkcję ośrodka handlowo - usługowego dla pięknej okolicy rolniczej. Połączenie kolejowe z Poznaniem Strzałkowo uzyskało w 1882 roku.

  ODWIEDŹ NAS
 •  

  Gmina

  Lądek

  Obszar gminy Lądek usytuowany jest w krainie Wielkich Dolin, w dorzeczu rzeki Warta. Sąsiaduje z miastem i gminą Zagórów, Pyzdry, Golina, gminami: Słupca i Kołaczkowo.
  Gmina Lądek to urocze nadwarciańskie tereny położone na południowy - wschód od Słupcy. Ciekawostką jest fakt istnienia na trenie gminy trzech przepraw promowych w sezonie żeglugowym przez Wartę: w Ciążeniu, Ratyniu i Sługocinie. Wieś gminna - Lądek funkcjonuje w cieniu jednych z większych turystycznych atrakcji Wielkopolski i tego regionu, którymi są: klasztor w Lądzie, pałac w Ciążeniu oraz tereny Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego.

   

  ODWIEDŹ NAS
 •  

  Gmina

  Nekla

  Gmina Nekla leży na Pojezierzu Wielkopolskim i jest jedną z mniejszych w województwie wielkopolskim. Zajmuje 96,2 km2. Jest podzielona na 16 sołectw. Siedzibą władz gminy jest miasto Nekla, leżące 36 km na wschód od Poznania.
  Nekla i okolice mają bardzo bogatą przeszłość, po której pozostały liczne pamiątki i zabytki historyczne. Pierwsze wzmianki o Nekli sięgają 1405 roku. Była to wówczas osada zwana Nieklą, co w języku staropolskim oznaczało nadbrzeżne ławice piachu, zarośla lub przystań. W latach 1700-1774 Nekla posiadała prawa miejskie - w tym okresie zostały wybudowane nowe kościoły w Nekli, Targowej Górce i Opatówku. W roku 2000 na wniosek mieszkańców gminy Nekla ponownie odzyskała prawa miejskie. Gmina Nekla obecnie liczy 6.670 mieszkańców, w tym w mieście Nekla 3.300 mieszkańców.

  ODWIEDŹ NAS
 •  

  Gmina

  Kościelec

  Gmina Kościelec zajmuje zachodni skraj powiatu kolskiego. Kościlec jest jedną z najstarszych miejscowości na Ziemi Kolskiej. To dawna siedzia zarządców dóbr monarszych oraz miejsca pieknego i okazałego pałacu hrabiów Kreutzów. Kościelec przez dwieście lat był rezydencją starostw kolskich, aż do końca Rzeczypospolitej Obojda Narodów. Najstarsza wzmianka historyczna o Kościelecu, zawarta w dokumencie z 1362 r., nazywa miejscowość Kościołem. Kamienna świątynia została wybudowana we wsi już w pierwszej połowie XII wieku, musiała więc być to już w średniowieczu duża i zamożna osada. Była własnością książęcą, a później królewską, stanowiąc centrum klucza folwarków w starostwie kolskim. 

  ODWIEDŹ NAS
 •  

  Gmina

  Powiat Wrzesiński

  Powiat wrzesiński leży w środkowej części województwa wielkopolskiego. Siedziba powiatu to miasto Września. Cały obszar o powierzchni 704 km2 rozciąga się w zachodnio-środkowej części Pojezierza Wielkopolskiego wchodzącego w skład geograficznego pasa Wielkich Dolin. Powiat wrzesiński to region o szczególnym znaczeniu. Wynika ono z położenia w obrębie ważnego centrum komunikacyjnego i gospodarczego naszego kraju - Poznania. Głębokie zakorzenienie w przeszłości, bogactwo dorobku kulturalnego, cenne zabytki architektury, niezwykłe walory przyrodniczo-krajobrazowe - to wszystko stanowi o coraz lepiej wykorzystywanych możliwościach rozwoju turystyki i agroturystyki. 

  ODWIEDŹ NAS
 •  

  Gmina

  Września

  Wrześniagmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie wrzesińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie poznańskim.

  Siedziba gminy to Września.

  Według danych z 30 czerwca 2004[1] gminę zamieszkiwało 43 456 osób

  ODWIEDŹ NAS
 •  

  Gmina

  Dąbie

  Dąbie to gmina położona w centrum Polski, we wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie kolskim. Krzyżują się tu drogi wojewódzkie: 263 Słupca-Ślesin-Sompolno-Kłodawa-Dąbie oraz 473 Koło-Dąbie-Uniejów-Balin-Szadek-Łask. Dwa kilometry na południe od miasta we wsi Domanin znajduje się węzeł drogowy ze zjazdem na autostradę  A-2. Przez teren gminy przebiega także magistrala kolejowa Herby Nowe – Gdynia.

  Dodatkowym atutem jest bardzo dobre połączenie komunikacyjne (za pośrednictwem autostrady) z łódzkim Portem Lotniczym im. Władysława Reymonta, które znajduje się w odległości 73,5 km od miasta  oraz Portem Lotniczym Poznań – Ławica im. Henryka Wieniawskiego (160 km od miasta).

  ODWIEDŹ NAS
 •  

  Gmina

  Brudzew

  Gmina Brudzew położona jest we wschodniej części woj. wielkopolskiego. Obszar gminny położony jest w Dolinie Warty na krawędzi Wysoczyzny Tureckiej. Brudzew sąsiaduje z następującymi gminami: Przykona, Turek, Władysławów, Kościelec, Dąbie i Uniejów. Obecnie gmina zajmuje powierzchnię 112,7 km kwadratowych. Użytki rolne stanowią 69,1 %, grunty pod lasami 21,5 %, grunty pod wodami 1,5 %, nieużytki 1,2 %, pozostałe tereny 6,7 % pow. ogólnej. Obszar ten zamieszkuje około 6277 mieszkańców.

  ODWIEDŹ NAS
 •  

  Gmina

  Grodzisk Wielkopolski

  Gmina Grodzisk Wielkopolski jest aglomeracją miejsko-wiejską, o charakterze typowo przemysłowym - rolniczo.
  Istniejące rolnictwo pracuje głównie pod potrzeby istniejącego przemysłu: przetwórstwo pieczarek, ubojnie trzody chlewnej i drobiu, młyn przemysłowy i mieszalnia pasz, a  także powstała w ubiegłym roku nowoczesna chłodnia składowa z bazą transportową. Głównie jednak o sile naszego przemysłu stanowią zakłady branży tapicerki samochodowej, siedzeń do wagonów, mebli tapicerowanych, stolarki aluminiowej i plastikowej oraz produkcji wysokiej jakości parkietu.

  ODWIEDŹ NAS
 •  

  Gmina

  Powiat Słupecki

  Powiat słupecki położony jest w północno - wschodniej części województwa wielkopolskiego. Swym zasięgiem powiat słupecki obejmuje część terenów byłego województwa konińskiego. Od wschodu graniczy z powiatem konińskim, od południa - z powiatem pleszewskim, zachodu - powiatami wrzesińskim i gnieźnieńskim, a od północy - z powiatem mogileńskim.
  Według podziału fizyczno - geograficznego powiat słupecki leży w prowincji Niżu Środkowopolskiego, podprowincjach: Pojezierza Południowobałtyckie i Niziny Środkowopolskie. W skład podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie wchodzą częściowo Pojezierza Wielkopolskie obejmujące: Pojezierze Gnieźnieńskie i Równinę Wrzesińską. W skład Nizin Środkowopolskich wchodzi Nizina Środkowopolska obejmująca Dolinę Konińską i Równinę Rychwalską.

  ODWIEDŹ NAS
 •  

  Gmina

  Stare Miasto

  Gmina leży jest w bezpośrednim sąsiedztwie Konina. Obszar gminy wynosi 98 km2 i jest zamieszkały przez 11,55 tys. mieszkańców. W skład gminy wchodzi 16 sołectw. Przez teren gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne. Z zachodu na wschód autostrada A-2, z północy na południe droga krajowa nr 25 Ostrów Wielkopolski - Bydgoszcz. Przez gminę przebiega również droga biegnąca z Konina przez Turek do Łodzi.

  ODWIEDŹ NAS
 •  

  Gmina

  Golina

  Gmina miejsko - wiejska położona w centralno-zachodniej części powiatu konińskiego, na skraju Pojezierza Kujawskiego. Zajmuje obszar 99 km2, który zamieszkuje 11,8 tys. osób, w tym 4,5 tys. w Golinie. Gmina dzieli się na 18 sołectw i 3 osiedla. Przez jej terytorium przebiegają ważne szlaki komunikacyjne (drogowy i kolejowy) na linii Warszawa-Poznań, wraz z wjazdem na autostradę A-2.

  ODWIEDŹ NAS
 •  

  Gmina

  Krzymów

  Gmina leży we wschodniej części powiatu konińskiego, bezpośrednio sąsiaduje z Koninem. Obszar gminy wynoszący 93 km2 zamieszkuje 7,75 tys. osób. Gmina podzielona jest na 21 sołectw. Przez teren gminy przebiega droga krajowa o znaczeniu międzynarodowym, a w części południowej projektowany jest przebieg autostrady A-2.

  ODWIEDŹ NAS
 •  

  Gmina

  Rzgów

  Gmina w południowo-zachodniej części powiatu konińskiego. Zajmuje obszar 105 km2, który zamieszkuje 7,15 tys. osób. Sieć osadniczą tworzy 21 sołectw. Przez gminę przebiega autostrada A-2.

  Pierwsze wiarygodne wzmianki historyczne o Rzgowie pochodzą z XIII wieku. Wieś stanowiła wówczas własność klasztoru cystersów w Lądzie. Później stała się wsią szlachecką. Sławsk, dawne gniazdo Zarembów jest miejscowością związaną z postacią Marcina, wojewody kaliskiego (zm. w połowie XV wieku).

  ODWIEDŹ NAS
 •  

  Gmina

  Nowy Tomyśl

  Nowy Tomyśl to urokliwe miasto położone w zachodniej części Wielkopolski w odległości 60 km od Poznania. Nowy Tomyśl jest jednym z najmłodszych miast w Wielkopolsce. Pomimo krótkiej historii miasto może poszczycić się unikatowym układem urbanistycznym.

   

   

  ODWIEDŹ NAS
 •  

  Gmina

  Trzciel

  Gmina Trzciel położona jest we wschodniej części województwa lubuskiego, w powiecie międzyrzeckim, przy granicy z województwem wielkopolskim. Powierzchnia gminy wynosi 177 km². Gminę zamieszkuje około 6600 osób, z czego około 2500 mieszka w Trzcielu. Drugą co do wielkości miejscowością są Brójce. W skład gminy wchodzi 12 sołectw: Brójce, Lutol Suchy, Chociszewo, Stary Dwór, Jasieniec, Sierczynek, Lutol Mokry, Łagowiec, Świdwowiec, Panowice, Rybojady.

  ODWIEDŹ NAS
 •  

  Gmina

  Tuliszków

  GMINA I MIASTO TULISZKÓW

  Gmina i Miasto Tuliszków położona jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego, ok. 120 km od Poznania, ok. 18 km na południe od Konina i ok. 7 km od węzła komunikacyjnego autostrady A2 w Żdzarach. W gminie zamieszkuje 10623 mieszkańców, w tym 3309 w mieście. Powierzchnia gminy wynosi 149,44 km, z czego około 66% to użytki rolne, a 27% to tereny leśne. Większość mieszkańców gminy Tuliszków zajmuje się produkcją rolną i sadowniczą. 

  ODWIEDŹ NAS

gminy partnerskie

Dołącz do najlepszych

Stowarzyszenie Samorządowe A2 Wielkopolska skupiające 16 jednostek samorządowych łączy jeden wspólny cel, czyli promowanie i przyciągnięcie do siebie jak najwięcej inwestorów, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Inwestycje Gmina

PRZEKONAJ SIĘ SAM

Pokazali jak przyciągnąć inwestora

Blisko 70 uczestników wzięło udział w konferencji pn. „Rola samorządu w procesie pozyskiwania inwestora” zorganizowanej w dniu 6 listopada w gminie Stare Miasto. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Samorządowe A2-Wielkopolska oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – Centrum Obsługi Inwestora.

Inwestycje Gmina

PRZEKONAJ SIĘ SAM

Targi China Homelife Show, Warsaw Expo w Nadarzynie w dniach 07-09 czerwca 2016 roku

Zarząd Stowarzyszenia Samorządowego A2 – Wielkopolska zaprasza do udziału w V edycji workshopu Europy Centralnej i Wschodniej podczas targów China Homelife Show, Warsaw Expo w Nadarzynie, które odbędą się w dniach 07-09 czerwca 2016 roku, to największa tego typu impreza w Polsce.

Inwestycje Gmina

PRZEKONAJ SIĘ SAM

ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto
Telefon: 63 241 62 16
E-mail: biuro@a2wielkopolska.eu

Copyright © 2014 A2 wykonanie