Aktualności

 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia oraz X-lecie Jubileuszu

W dniu 22 czerwca 2017 roku w Restauracji „Staromiejska” w Starym Mieście odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Samorządowego A2-Wielkopolska oraz Jubileusz X-lecia Stowarzyszenia.

Relacja video.

Zarządowi udzielono absolutorium oraz dokonano wyboru władz Stowarzyszenia na nową kadencję. Prezesem Zarządu został wybrany Ryszard Nawrocki – Wójt Gminy Stare Miasto.   W Zarządzie pozostali także dotychczasowi: Skarbnik Stowarzyszenia Tadeusz Jankowski – Wójt Gminy Krzymów, Sekretarz Grażyna Kazuś – Wójt Gminy Słupca oraz Członek Zarządu Tomasz Kałużny – Burmistrz Miasta i Gminy Września, a także Mariusz Roga – Starosta Słupecki. Nowym Członkiem Zarządu został Włodzimierz Hibner – Burmistrz Nowego Tomyśla.

Komisji Rewizyjnej przewodniczy jak dotychczas Mirosław Durczyński – Burmistrz Miasta i Gminy Golina. W skład Komisji pozostali z poprzedniej kadencji Grzegorz Matuszak – Wójt Gminy Rzgów oraz Waldemar Grzegorek – Wicestarosta Wrześni. Na Walnym Zgromadzeniu podejmowano tematy dotyczące współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Centrum Obsługi Inwestora, Polską Agencją Inwestycji i Handlu w zakresie pozyskiwania nowych inwestorów krajowych i zagranicznych a także nawiązanie współpracy z Wyższą Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, Oddział w Nowym Tomyślu oraz Izbami Gospodarczymi na terenie Nowego Tomyśla.

Uroczystość Jubileuszu X-lecia działalności Stowarzyszenia to powód do dumy z dotychczasowych osiągnieć, ale także czas na podsumowanie działalności i nakreślenie dalszej drogi rozwoju. W podziękowaniu za wieloletnią współpracę i udzielane wsparcie na rzecz rozwoju Stowarzyszenia zostały wręczone statuetki dla Pana Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego, dla Pana Andrzeja Lewandowicza W-ce Prezesa Zarządu Autostrada Wielkopolska S.A., dla Pana Artura Zimnego Prorektora ds. kształcenia PWSZ w Koninie, dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Warszawie, dla pierwszych założycieli: Pana Wojciecha Ruta, Jerzego Kasznia, Zbigniewa Mielczarka, Elżbiety Kaczmarek, Tomasza Kałużnego - Burmistrza Miasta i Gminy Września oraz Prezesa Zarządu Pana Ryszarda Nawrockiego - Wójta Gminy Stare Miasto, który jest Prezesem od samego początku. Jednym z zaproszonych gości była Posłanka do Parlamentu Europejskiego Pani Krystyna Łybacka, która w liście gratulacyjnym podkreśliła, iż współdziałanie samorządów jest jednym z najważniejszych i najlepszych sposobów na zrealizowanie współnych zamierzeń. Łącząc doświadczenia i wspierając się wzajemnie w podejmowanych staraniach, łatwiej osiągamy wyznaczone cele. Działalność Stowarzyszenia zrzeszającego gminy położone w sąsiedztwie Autostrady A2, jest przykładem dobrych praktyk na rzecz wspólnej promocji regionu i poszczególnych samorządów. Zaznaczając swoją obecność podczas licznych wydarzeń targowych, a także organizując wyjazdy studyjne dla swoich Członków, Stowarzyszenie staje się ważnym i skutecznym forum współpracy.

Z okazji Jubieluszu na ręce Prezesa Zarządu wpłynęło wiele pięknych życzeń.

Bardzo dziękujemy za miłe gratulacje, które otrzymaliśmy z okazji X-lecia Stowarzyszenia. Miłe słowa, piękne kwiaty i pamięć są nagrodą za naszą pracę i utwierdzają w przekonaniu, że działalność, którą prowadzimy ma sens. Obecność wielu zacnych gości podczas Jubileuszu jest zachętą do podejmowania jeszcze większego wysiłku i nowych wyzwań.

gminy partnerskie

Dołącz do najlepszych

Stowarzyszenie Samorządowe A2 Wielkopolska skupiające 16 jednostek samorządowych łączy jeden wspólny cel, czyli promowanie i przyciągnięcie do siebie jak najwięcej inwestorów, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Inwestycje Gmina

PRZEKONAJ SIĘ SAM

Pokazali jak przyciągnąć inwestora

Blisko 70 uczestników wzięło udział w konferencji pn. „Rola samorządu w procesie pozyskiwania inwestora” zorganizowanej w dniu 6 listopada w gminie Stare Miasto. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Samorządowe A2-Wielkopolska oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – Centrum Obsługi Inwestora.

Inwestycje Gmina

PRZEKONAJ SIĘ SAM

Targi China Homelife Show, Warsaw Expo w Nadarzynie w dniach 07-09 czerwca 2016 roku

Zarząd Stowarzyszenia Samorządowego A2 – Wielkopolska zaprasza do udziału w V edycji workshopu Europy Centralnej i Wschodniej podczas targów China Homelife Show, Warsaw Expo w Nadarzynie, które odbędą się w dniach 07-09 czerwca 2016 roku, to największa tego typu impreza w Polsce.

Inwestycje Gmina

PRZEKONAJ SIĘ SAM

ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto
Telefon: 63 241 62 16
E-mail: biuro@a2wielkopolska.eu

Copyright © 2014 A2 wykonanie